msonic Baltic Latvia Iekārtas un labi padomi jūsu studijai
Photo credit: LICHTBILDER - Reinhard Goldmann
Courtesy of Clay Paky-Lightpower

Genelec Room Acoustics & Atmos Workshop with Anders Nyman

Genelec un msonic Baltic aicina piedalīties telpu akustikas un immersive audio seminārā msonic Baltic izstāžu telpā Rīgā, kā arī mūsu dīleru T Studio veikalā .

Tēmas:

  • Telpu akustikas pamati un skaļruņu reakcija telpā
  • Kā izvēlēties pareizos monitoru skaļruņus un rīki, kas palīdzēs ceļā uz perfektu skaņu.
  • Skaļruņu kalibrēšana, tostarp piemēri, kā kalibrēt gan analogos, gan SAM skaļruņus
  • Atmos darba plūsmas pamati un rīki
  • Populārāko Genelec skaļruņu un pavisam jaunā 9320A Reference monitoru kontroliera klausīšanās sesijas

Semināra sesiju laiki:

Pirmdiena, 27. maijs 18:00 - 21:00  msonic izstāžu teplā, Elku ielā 3
Otrdiena, 28. maijs 11:00 - 14:00 msonic izstāžu teplā, Elku ielā 3
Otrdiena, 28. maijs 17:00 - 20:00  T Studio veikalā, Baznīcas ielā 20/22

Seminārs ir bezmaksas, taču aicinām reģistrēties uz kādu no nodarbībām, jo vietu skaits ir ierobežots. Reģistrācijas veidlapa ir raksta apakšā.

Seminārs notiek angļu valodā un ilgst aptuveni 3 stundas, katrai sesijai ir vienāds saturs.

Pievienojieties mums, un kopā ar Genelec rūpnīcas tehniķi papildini savas zināšanas par telpas akustiku un immersive audio. Anders Nyman no Genelec labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem un sniegs labus padomus.

Jautājumu gadījumā zvaniet mums: +371 26 454 233


Genelec and msonic Baltic invite everyone to a workshop on room acoustics and immersive audio at msonic Baltic showroom in Riga, as well as our dealers shop T Studio

Topics:

  • Basics of room acoustics and in-room speaker response
  • How do you choose the correct monitor speakers and tools to help you on the way
  • Speaker calibration including examples on how to calibrate both analog and SAM speakers
  • Basic Atmos workflows and tools
  • Listening sessions of the most popular Genelec speakers and a brand new 9320A Reference monitor controller

Workshop session times:

Monday, 27 May 18:00 - 21:00 @ msonic showroom, Elku 3
Tuesday, 28 May 11:00 - 14:00 @ msonic showroom, Elku 3
Tuesday, 28 May 17:00 - 20:00 @ T Studio store, Baznīcas 20/22

The workshop is free of charge for everyone but we invite you to register to a session of your choice due to limited places. Registration form is in the footer of the article.

The workshop is in English and lasts about 3 hours, each session has the same content.

Join us to improve your knowledge on room acoustics and immersive audio under the guidance of a Genelec factory technician. Anders Nyman from Genelec will be happy to answer your questions and give good advice.

In case of questions, please call us: +371 26 454 233